Akono AB – För bättre luft inomhus

Om du inte har mätt luftflödet i din bostad på ett tag kan det vara en bra sak att göra. Under vintern när vi är mycket inomhus spelar kvaliteten på luften som cirkulerar där extra stor roll. Akono AB är specialiserade på ventilation och inomhusluft och är rätt företag att hjälpa dig.

Varför cirkulerande luft?

Det som händer om luften i hemmet blir för stillastående är att mikroorganismer kommer åt att växa vilket gör att mögel uppstår. Det ökar också risken för att allergier utvecklas. Stillastående luft kan även leda till att lukter utifrån lättare kommer in i huset. Akono AB vill förhindra dessa typer av skador. 

Vad kan Akono AB göra för dig?

När en tekniker från Akono AB kommer hem till dig mäter han luftflödet i din bostad för att se om luften rör sig som den ska eller om cirkulationen är för dålig. Ofta är orsaken till låg cirkulation att ventilationerna i bostaden är smutsiga eller igentäppta på grund av smuts och damm som fastnat i själva ventilationen. Det gör att den smutsiga luften inte kan ta sig ut igen. Akono AB rensar och rengör så att den förorenade luften kan hitta ut. På så sätt renas luften och luftflödet fungerar som det ska.