Personlig assistans hemma hos dig

Ifall du har personlig assistans hemma hos dig, någon som kanske bor hemma hos dig för att kunna ge dig den assistansen du vill ha och behöver, så vet du att det kan göra en ganska bekväm. Man kan bli lockad att lägga saker man egentligen kan göra själv på den som ska ge dig personlig assistans. Detta är inte så rekommenderat, och det är inte heller så rekommenderat för personen som ger dig personlig assistans att tillåta det. Målet med personlig assistans är inte att göra en person beroende av en annan, utan att hjälpa till med saker personen i fråga inte klarar att göra själv och kanske utveckla personen så pass att de i framtiden kan göra sakerna själva. Är personen äldre och eller sjuk så kan det ju vara svårt att åstadkomma, men man kan ju alltid sträva efter att försöka uppnå det. När du jobbar med personlig assistans ska detta alltid vara ditt mål, spelar ingen roll vilken sorts brukare du har. Men personlig assistans är inte bara att hjälpa till med de materiella sakerna, som att tvätta och laga mat, utan även med de sociala sakerna, som att gå ut på promenad och träffa vänner och så vidare.